Kokkegården

Kokkegården er en nyindkøbt ejendom, som Løvenholm Fonden erhvervede i starten af 2013. Ejendommen har tidligere været anvendt til landbrug med slagtesvin. De omkring 20 ha. jord til ejendommen er delvist plantet til med skov og det resterende areal skal også tilplantes.

Huset er beliggende i den nordøstlige del af Løvenholms skove. Stuehuset og nogle af driftsbygningerne er udlejet.

Kokkegaard1

Kokkegaard2

 

Opdateret 19-06-2014