Løvenholm Fonden

Godsejer af Gl. Estrup og hofjægermester Valdemar Uttental erhvervede i 1929 Løvenhom Gods på tvangsauktion. Da Valdemar Uttental ikke havde nogen livsarvinger stiftede han i 1947 Løvenholm Fonden, som drives af en bestyrelse, hvori Valdemar Uttental selv var repræsenteret frem til sin død i 1951. Løvenholm Fonden overtog i starten af 1950'erne Løvenholm Gods, så godsets jordtilliggende drives og ejes idag af Løvenholm Fonden.

Her er et billede af godsets bygninger på Løvenholmvej. Vi anslår at billedet er fra Uttentals sidste tid dvs. sidste 40'erne.

Godset gamle dage.jpg

På billedet ses mange driftsbygninger, der ikke længere eksisterer. I midten af billedet ses Gartnerbolig, som var bolig for gartneren, der passede frugtplantagen og drivhusene. Lige ovenfor ligger Taktorførerbolig, der stadig eksisterer og udlejes idag. Bag den endnu et hus, der er nedrevet.  

Læs mere om Valdemar Uttental her.

Løvenholm Fonden drives af en professionel bestyrelse på 5 medlemmer, en landbrugskyndig, en skovbrugskyndig, en advokat, en økonomikyndig og den sidste udpeges af de øvrige 4 medlemmer. Fondens fundats indeholder bestemmelser for, hvordan bestyrelsens medlemmer udpeges. Fondens fundats foreskriver, at godset og Fonden skal drives under almindelige driftsøkonomiske vilkår og i rimelig balance med øvrige samfundsmæssige ønsker.

Løvenholm Fondens hovedformål er at støtte bl.a. uddannelse og forskning indenfor skov- og landbrug.

Den daglige ledelse på godset varetages af godsinspektør og skovfoged Jens Chr. Dahl, som i 2014 har fejret sit 25-års jubilæum.

 

Find kontaktoplysninger og åbningstider her.

 

Opdateret 16-06-2015