Årsberetninger

På denne side vil ledelsens årsberetninger være at finde ved at klikke i bjælken til venstre.

I årsberetningen for det enkelte år findes informationer om:

  • Fondens formål og hovedaktiviteter
  • Udvikling i året
  • Uddelinger
  • Strategi og målsætninger
  • Forventninger til det kommende år