Fondens Uddelinger

Fondens Uddelingspolitik 

Uddelingspolitikken er opdelt i følgende formål:

Formål 1

Fondens hovedopgave, der er at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Gods og dermed for forskningen på disse områder.

Formål 2

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Det vil sige, at alle omkostninger til drift og vedligeholdelse af slottet, slottets omgivelser såsom parken, forvalterboligen og den gamle hestestald, anses som uddelinger under formål 2.

Formål 3

Fonden sørger for gravvedligeholdelser af gravstederne for konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Desuden er vedligeholdelsen af Valdemar von Uttentals gravsted i Løvenholm Slots park, nærmere bestemt Mausolæet en del af uddelingerne under dette formål.

Formål 4

Afholdelse af møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser vedr. støtte til uddannelse og forskning med hensyn til skov- og landbrug.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rammerne for Løvenholm Fondens uddelinger er fastsat i Fondens Fundats, uddrag:

§ 3 Det er fondens hovedopgave at støtte uddannelse og forskning med hensyn til jordbrug og skovbrug, herunder fortrinsvis sådanne opgaver, som i kortere eller længere perspektiv kan være til gavn for Løvenholm Gods og dermed for forskningen på disse områder.

Det fredede Løvenholm Slot og dets omgivelser skal holdes i en sådan stand, at det kan danne en værdig ramme om de møder og forskningsseminarer, som fonden afholder i henhold til dens formålsbestemmelser.

§ 8 Fonden skal sørge for vedvarende fornyelser af gravskøderne og vedligeholdelse af konsul grev Sigfred Scheels gravsted på Auning Kirkegård og gravstedet på Garnisons Kirkegård i København for lensgrevinde Emma Scheel, komtesse Alice Scheel, fru godsejer Elisabeth Uttental, født komtesse Scheel, samt komtesse Lillian Scheel. Der henlægges blomster på gravstederne ved de store kirkelige højtider samt følgende respektive mindedage: 27. januar, 28. april, 22. marts, 15. januar og 10. januar.

Løvenholm Prisen

I 2015 er der desuden stiftet en Løvenholm Pris, som har følgende formål: at stimulere de Skovbrugsstuderende til, som en del af deres studium, at udarbejde bachelor- eller kandidatspecialeopgaver med relevans dels specielt for skovdriften på Løvenholm, dels generelt for det danske skovbrug. Der forventes uddelt de 2 priser 1 gang pr. år.

Tidligere års uddelinger

I årsberetningerne kan desuden ses en samlet beskrivelse af det enkelte års uddelinger.

Opdateret 04-07-2017