Løvenholm Prisen

I 2015 er stiftet en Løvenholm Pris, som har følgende formål: at stimulere de Skovbrugsstuderende til, som en del af deres studium, at udarbejde bachelor- eller kandidatspecialeopgaver med relevans dels specielt for skovdriften på Løvenholm, dels generelt for det danske skovbrug. Der forventes uddelt de 2 priser 1 gang pr. år.

Se konceptet for Løvenholm prisen her (åbner i separat vindue). I konceptet findes også en inspirationsliste for mulige opgaver.

Se tidligere års uddelte Løvenholm Priser.