April 2015

21. april 2015

Så er foråret for alvor ved at bide sig fast på Løvenholm. Der arbejdes på højtryk i skoven og i landbruget.

Vi planter nye træer i skoven. Der skoves træ, og der laves flis.

I landbruget pløjes og sås der. Der er udlagt gylle. Den nye gruber er taget i brug. Hegnene gås efter, så de græssende køer snart kan komme.

Husrunden er snart gennemført, og husenes kommende vedligeholdelsesarbejder skal planlægges. Det lille hus ved slottet, som vi kalder traktorførerboligen, har her i foråret fået tagrender på hele huset og lige nu færdiggøres de sidste detaljer på et nyt skur.

Godskontoret holder ferielukket fra onsdag d. 22. april til og med tirsdag d. 28. april 2015.

Nedenfor ses nogle billeder fra arbejdet på godset her i april.

Flis.jpg

Plantning.jpg

Gruber.jpg

Gruber2.jpg

Gylle.jpg

Skur.jpg

Skur1.jpg

Opdateret 21-04-2015