April 2018

24. april 2018

De sidste par måneder har været en travl periode på godset.

I skoven har vi skovet rigtig meget. Vi har plantet allétræer i slottets nære omgivelser. I parken har vi udført stubfræsning og der er spulet under overkørsler ved bl.a. Hovedvejen. Se billeder nedenfor.

På slottet er arbejdet med hestestalden indtil videre sat i bero, idet vi afventer diverse godkendelser for det videre arbejde.

I landbruget er forårsarbejdet så godt som overstået. Der mangler lidt eftersåning i bare pletter.

På vildtområdet har vi ansat en ny skytte i en nyoprettet stilling. Det er Kristian Stenkjær, som er skytteuddannnet i 1976. Han starter 1. maj. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde og til arbejdet med en anderledes vildtforvaltning.

Kristian har tidligere arbejdet som skytte på Vennerslund Gods på Falster i 27 år. Desuden har han arbejdet en del med hjortevildtforvaltning på Sjælland. Han kommer fra en stilling på IGN - Skovskolen, hvor han de sidste år har arbejdet som specialkonsulent i forbindelse med uddannelse af de skovarbejdere, der har speciale i vildtforvaltning.                                                                                                      

   KS.jpg

Hestestalden pr. 09.04.2018:

Hestestald 09042018.jpg

Plantning af allétræer:

Vejtræer.jpg

Stubfræsning:

Skovning.jpg

Spuling af rør under Hovedvejen:

Spuling grøfter.jpg