August 2017

16. august 2017

I landbruget er det økologist korn høstet og vel i hus. Udbyttet har været middel til lidt over middel.

Der er etableret nogle nye læhegn. Og efterårsharvningen er startet.

I skoven er den sidste tid gået med plantning af juletræer samt almindelige skovvedligeholdelsesopgaver.

Ved husene har vi foretaget et par små byggeprojekter med bl.a. etablering af et nyt udhus og tagudskiftning på et brændeskur. Derudover er der foretaget andre små vedligeholdelsesopgaver som etablering af tagrender og vedligeholdelse af fyringsanlæg.

Ved slottet er voldgravens sider blevet slået og byggeprojektet på den gamle herskabsstald fortsætter i fase 2, hvor hele tagkonstruktionen skal skiftes og hæves lidt.

Landbrug, harvning og læhegn:

Harvning.jpg

Læhegn1.jpg

Læhegn2.jpg

Skoven - plantning af juletræer med GPS:

Juletræer1.jpg

Juletræer2.jpg

Juletræer3.jpg

Herskabsstald - fase 2:

Stald1.jpg

Stald2.jpg

Stald3.jpg

Opdateret 16-08-2017