August 2018

29. august 2018

På godset har vi travlt for tiden, idet der er mange nye projekter, som igangsættes og følges.

Den helt store opgave lige nu er den nye strategi i vildtforvaltningen. Kommende salgsjagter skal forberedes og ikke mindst sælges. Der bygges nye jagttårne og de placeres så optimalt som muligt. (se billede 1 og 2)

I Skoven nr. 8-2018 blev bragt en artikel om forvaltning af kronvildt på Løvenholm. Ved interesse klik her.

I landbruget er høsten kommet tør i hus og udbyttet har været middelt. I år har vandingsanægget være flittigt i brug.

I skoven oprenser vi grøfter (se billede 3), vi har foretaget gentilplantninger som følge af tørkeødelagte nye planter (se billede 4) og nytilplantninger af juletræer (se billede 5).

Køerne nyder det lækre nye grønne græs (se billede 6).

I hestestalden skrider arbejdet nu frem med fase 3, som er den indvendige byggedel. Billede 7 viser støbning af gulv. De indvendige vægge er muret op og er blevet pudset. Snart isættes de gammeldags staldvinduer i jern.

Billede 8 viser afrensning for alger af taget. Dette er foretaget på en del huse og på kostalden.

De huse, som er omfattet af bredbåndspuljen "Georgsminde og Venner" får meget snart indlagt fiberforbindelse. Godset betaler tilslutning som ejer, og lejerne har mulighed for at tegne diverse fiberabonnementer og TV-pakker.

Jagttaarne2

Jagttaarne1

Groefter

Gentilpl

Nytilpl Juletraeer

Nyt Groent Graes

Gulv Hestestald

Rensning Tag Hestestald