Godset lige nu - april 2014

29. april 2014

Forår på Løvenholm.jpg

Så kom foråret rigtig godt igang på Løvenholm. I parken og skoven springer træerne og buskene ud. Lige nu i skoven kan den elskede og smukke lysegrønne farve ses i bøgetræskulturerne. I parken er kastanjetræerne sprunget ud, lindetræerne langs alléen til hovedbygningen er godt på vej og rododendronbuskene er snart i fuld flor.

Forår i parken.jpg  
   
I Blomst  
   

I parken er arbejdet med haven, stierne og plænerne også i fuld gang. De økologiske køer er kommet på græs, og trives rigtig godt med det.

På mandag d. 5. maj modtages Fondes bestyrelse til det årlige møde for godsadministrationens regnskabsberetning. Der arbejdes som altid for at holde omgivelser og bygninger pæne. 

Der er skovet godt i skoven, så årets hugst er nu gennemført med en andel på ca. 40%. Nyplantningen i skoven er snart afsluttet. Arbejdet i landbruget skrider godt frem, idet der er kørt gylle ud. Markerne har været fugtigere end normalt her i foråret, og der er desværre lidt spor efter kørslen. Omkring 1. juni vil der blive sået økologiske gulerødder nord for hovedbygningen.

I skoven arbejdes der pt. med at bygge en ny bålhytte.

Huset Hovedvejen 96 er under renovering, hvor køkken og bad opdateres til nuværende standarder. Huset er reserveret.

Fonden har købt en ejendom udbudt i licitation. Ejendommen er beliggende Krusborgvej 3 og ejendommens jorder grænser op til juletræskulturerne nær Eldrupgård, og det var derfor naturligt at byde på ejendommen. Stuehuset skal udlejes. Huset er reserveret.

Kære publikum til skoven og parken. I er velkomne til at gå tur i parken udenfor voldgraven og nyde forårets smukke tid og skoven er også en tur værd på denne årstid. 

 

Foraarsarbejde I Parken
 
Koeer Paa Graes