Juni 2016

27. juni 2016

I landbruget har vandingsmaskinen været i brug for første gang.

I skovbruget udtyndes der i nåletræsbevoksninger, juletræerne bliver plejet og formreguleret, og nye arealer klargøres til plantning i efteråret.

2 lejemål bliver ledige henholdsvis pr. 1. september og pr. 1. oktober. Det drejer sig om Holmehuset, som kan lejes tidligst fra 1/9 evt. 1/10, og Teglhuset, der kan lejes fra 1. september. Kontakt godskontoret, hvis det har interesse.

I slottet arbejdes der fortsat med renovering af 3 værelser og mødelokale/tårnværelset. Arbejdet begynder nu at tage flot form. Se billeder nedenfor.

Komark.jpg

Korn.jpg

Vanding.jpg

Vildtagre.jpg

Skabsbadeværelse1.jpg

Skabsbadeværelse.jpg

Skabsbadeværelse2.jpg

Tårnværelse.jpg

Tårnværelse1.jpg

Opdateret 27-06-2016