Maj 2016

2. maj 2016

Maj er startet med godt vejr. Lad os håbe, at det fortsætter.

I skoven er vi igang med at dræne en mark med juletræer, hvor de gamle dræn desværre efterhånden var for dårlige. Derudover skover vi og nedenfor ses et billede af nogle gigangtiske bøgekævler, der er sendt i containere til Kina. Desuden er forårsplantningen afsluttet. 

Runden til husene, hvor ønsker og vedligeholdelsesmangler konstateres, er næsten afsluttet. Kun enkelte huse mangler besøg. Efterfølgende sammenholdes de konstaterede mangler og ønsker, hvorefter der laves en prioritering i forhold til budgettet for husenes vedlgeholdelse.

Forårsarbejdet i landbruget er næsten afsluttet. Det har voldt lidt problemer at køre gylle pga. de våde marker.

På slottet arbejdes der fortsat med værelser, gang, tårnværelse og konferencerum. Desuden er arbejdet med at etablere gasbrænder til opvarmning af slottet igangsat. Der er gravet et hul til tanken ved diget og gasledningen er skudt under voldgraven.

Draening Jul

Dræning af juletræer

Kaevler

Bøgekævler

Bad

Skabsbadeværelse pågebyndt

Ølandsgulv

Ølandsflisegulv i tårnværelset - kirkerummet.

Konferencerum

Douglasgulvet påbegyndt i konferencerummet

Opdateret 02-05-2016