Maj/Juni 2017

15. juni 2017

Siden sidst:

Løvenholm Gods har været vært for Skovforeningens medlemmer d. 24. maj 2017 til en spændende ekskursion i skoven med temaet "Nåletræsdyrkningens problemer i områder med en betydende kronvildtbestand".

DSC01429

Vi havde et par hundrede gæster med rundt i skoven på dagen med tid indlagt til dejlig forplejning. Der kom masser af gode forslag og læsningsmuligheder.

Klik her for yderligere info om dagen.

I skoven arbejder vi i øjeblikket med årstidens opgaver, som er pasning/regulering og renholdelse af juletræer samt udtyndingsskovning i nåletræ.

I landbruget har vi for et par uger siden haft vores nyindkøbte vandingsmaskine i drift for første gang. Det var en tilfredsstillende opstart.

Derudover arbejdes der med nyindhegninger af gulerodsmarker og omlægning af vildtagre.

Hestestalden er forsat under ombygning og renovering. Fase 2 er igangsat og forventes at vare hele sommeren. Fase 2 omhandler opmuring af et antal stabiliserende indvendige vægge samt ny teglstens tagbelægning.

Der vil komme billeder på hjemmesiden senere.

Opdateret 15-06-2017