Marts 2016

31. marts 2016

Forårsmåneden er startet, og der har været en del dage med godt vejr, og derfor er forårsarbejdet i landbruget startet godt op. Der er nedfældet ca. 1/3 af den forventede samlede gylle, der skal udbringes i år. Der er sået 15 ha. vorhavre og 4 ha. vorbyg. Indtil markerne bliver mere tørre, må resten af gylleudbringningen vente. Idag er pløjning og lidt gylleudbringning startet op igen.

I skoven er vinterens afdriftsområder godt igang med at blive klargjort til til forårsplantningen. Den er så småt igangsat.

På slottet fortsætter renoveringsarbejdet med hele den vestlige fløjs stueetage. Ølandsfliserne er lagt i tårnværelset med et flot resultat til følge. Gulvvarme er etableret under fliserne. I næste uge kommer badeværelsesmodulerne, og arbejdet med de 3 nye badeværelser kan påbegyndes.

Ved Forvalterbolig nedenfor slottet er der blevet fældet flere af de store træer, og nu kan huset og det nye tag virkelig ses og nydes. Der kommer mere lys til haven. Det er blevet meget pænt. Se billeder af huset her.

Billeder her:

Ploejning

Kvasrydning

Taarn1

Taarn2

Vaerelse

Pejs

Opdateret 31-03-2016