Marts/april 2017

6. april 2017

Siden sidst:

I landbruget er vi godt i gang med forårsarbejdet. Der spredes gylle, der harves og der sås vorhavre mv.

I skoven planter vi nye træer, der skoves tømmer, der graves grøfter, juletræerne plejes og sprøjtes.

Den gamle herskabsstald er snart klar til det videre arbejde med tagkonstruktionen. Arbejdet, der næsten er færdiggjort, er stabilisering af murerne ved, at hele soklen nogle steder er nyetableret, og andre steder er den repareret. Og dette både indvendigt i bygningen og udvendigt. Indvendigt skal desuden etableres nye tværgående sokler.

Alle godsets huse er igen udlejet.

I parken klippes træer og plænerne tromles.

Så alt i alt er vi snart klar til det flotte forårsvejr!

Skovning tømmer.jpg

Park.jpg

Stald.jpg

Stald2.jpg

Såning2.jpg

Såning.jpg