November 2018

21. november 2018

Jagtsæsonen er startet og Løvenholm har afholdt den første af tre dagsjagter. Jagtdagen, der hurtiigt var udsolgt, var en stor succes. Dagen forløb planmæssigt med et pænt antal dyr på paraden, da dagen var omme. Forholdet mellem hinder og kalve indenfor krondyr, rådyr og dådyr var meget tilfredsstillende for vildtforvaltningen på godset.

Der er få ledige pladser på næste jagt, som foregår d. 8. december 2018. Vel mødt!

Jagttårn.jpg

Parade 08112018.jpg

I septembernummeret af bladet "Jagt, vildt og våben" er bragt en artikel "Kronvildt på Løvenholm". Artiklen forsøges offenliggjort her på hjemmesiden under "Vildtforvaltning" i næste uge. Artiklen kan læses her.

I skoven klippes der pyntegrønt og skovning af juletræer er også skudt i gang.

Klip pynt.jpg

Læsning pynt.jpg

Jul1

Jul2

Jul3

Jul4

På godskontoret arbejdes der intenst med planlægning og budgetter for næste år.

Arbejdet med hestestalden fortsætter og skrider frem planmæssigt. Der er gravet til jordvarme og udeområderne kan snart etableres færdigt. Arbejdet med isætning af vinduer og døre er igangsat. Det varer ikke længe nu, før indretningen skal påbegyndes. 

I starten af oktober havde godset uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Godset fik tildelt en grøn smiley. Det er vi naturligvis ganske stolte af.

Opdateret 22-11-2018