Oktober 2015

1. oktober 2015

På Løvenholm Gods fortsætter vi med flere vedligeholdelsesopgaver:

  • På slottet er vinduerne på den ene fløjs voldgravsside næsten afsluttet.
  • Taget på maskinhuset er nu helt afsluttet.
  • Taget på forvalterboligen er godt igang. Taget skiftes ud med et nyt rødt tegltag, og nye spær, da tagkonstruktionen forandres.

I landbruget pløjes og sås der. Høsten af havre, rug og hvede er kommet godt i hus og er tørret ned. Hestebønnerne er høstet i sidste uge. Rug-prøve er indleveret og vi håber rugen kan godkendes til brødrug.

Her ses billede af hestebønnernes mejetærskning:

20150930_1333181.jpg

Der er investeret i en ny gummiged til brug i både land- of skovbrug.

Jagtsæsonen er begyndt, og besøgende i skoven bedes være opmærksomme på, at indimellem er nogle skovveje spærret for trafik grundet igangværende jagt. Vejene vil være markeret ved indgangen med et rødt skilt med teksten "Skoven lukket pga. jagt".

Vedr. skoven er der nedenfor vist nogle billeder af opgaverne

  • Pålæsning af eksporttræ
  • Flis hugning
  • Bygning af bålhytte

Derudover er klipning af pyntegrønt igangsat.

Simon Tofte Lorentzen er startet i praktik for en periode af 9 måneder. Han skal afslutte sin uddannelse til Skov- og Landskabsingeniør, mere kendt som skovfoged. I de 9 måneder skal han selvfølgelig rundt og opleve/udføre, hvad en skovfoged laver, plus han skal skrive sin afsluttende bacheloropgave. 

På godskontoret holder vi delvis ferielukket i uge 42, dvs. onsdag d. 14. oktober - fredag d. 16. oktober 2015 er lukket.

006.jpg

 20150930_0821231.jpg

 019.jpg

 

 Opdateret 01-10-2015