Vildtforvaltning

Vildtforvaltningen på Løvenholm drejer sig i hovedsagen om jagt på hjortevildt.

Siden istiden har kronvildtet været repræsenteret i området omkring Løvenholmskovene. Og i dag er Løvenholmskovene stadig et kerneområde, der huser en stor bestand af denne prægtige hjorteart.

Råvildtet er også rigt repræsenteret over hele distriktet. Og i de senere år er der også etableret en mindre bestand af dåvildt.

Småvildt, som fasaner, harer og råvildt er mest i randområderne, langs skovbrynene, samt i skovarealerne ved Gl. Estrup, der også hører til Løvenholm Gods.

Af Løvenholms samlede areal, på 3344 ha. er der udlejet ca. 1950 ha. til 4 konsortier. De nuværende konsortier har alle været på distriktet i 18 år eller mere, hvilket tyder på, at jagten er eftertragtet.

Forvaltningen af jagten på godsets egne arealer forestås af vildtforvalter Kristian Stenkjær.

KS.jpg

Det økonomiske grundlag i godsets egen vildtforvaltning udgøres af salg af trykjagtoplevelser og enkelte trofædyr. Jagterne afsættes som dagspladser til enkeltpersoner, mindre grupper af jægere, eller salg af totalarrangementer.

Der bliver kun afholdt 3 dagsjagter på godsets egne forvaltede arealer, for at begrænse omfanget af forstyrrelser i skovområderne. Ønsker du mere information og/eller deltagelse i en af godsets kommende jagtoplevelser kan du klikke her.

Under vildtforvaltningen hører også etablering og pleje af de vildtagre, der er placeret forskellige steder, jævnt fordelt i skoven.

Der er p.t. ingen ledige jagtarealer til udlejning. Hvis der bliver ledigt jagtareal, vil dette blive annonceret i relevante medier.

Opdateret 29-05-2018